Կարողությունների զարգացման համար միջոցառումների կազմակերպում

 • by

ՄՐՑՈՒՅԹ «Կարողությունների զարգացման համար միջոցառումների կազմակերպում» ՊՈՆՏՈՍ ծրագրի շրջանակներում

[English is below]

Ծրագրի անվանումը՝ Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ Կոպերնիկուս համակարգի միջոցով
Ծրագրի համար և հապավումը՝  BSB889, PONTOS
Բյուջեի տողը՝ Կարողությունների զարգացման համար միջոցառումների կազմակերպում
Պայմանագրի տեսակը՝  Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
Վայրը՝ Երևան, ՀՀ
Հայտերի ստացման վերջնաժամկետը՝ Հոկտեմբերի 25, 2021

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը հայտարարում է «Կարողությունների զարգացման համար միջոցառումների կազմակերպման» մրցույթ՝ ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ Կոպերնիկուս համակարգի միջոցով (BSB 889)» ծրագրի շրջանակներում:

Կարողությունների զարգացման համար միջոցառումների շարքն իր մեջ ներառում է առաջիկա ամիսների ընթացքում նախատեսվող ստորև ներկայացված միջոցառումները և անհրաժեշտ ծառայությունները:   

Տեխնիկական առաջարկն իր մեջ ներառում է`

Լոտ1: Սննդի մատուցման ծառայություններ
Հայտերը պետք է ներառեն և՛ սննդի, և՛ ըմպելիքների առաջարները բոլոր 3 միջոցառումների համար: 

Լոտ2: Տրանսպորտային ծառայություններ
Հայտերը պետք է ներառեն տրանսպորտի վերաբերյալ տեխնիկական մանրամասներ բոլոր 3 միջոցառումների համար:

Լոտ3: Երկրորդ վերապատրաստման դասընթացների շարքի համար գիշերակացի (հյուրանոցի) ծախսեր (2 գիշեր)
Հայտերը պետք է ներառեն մոտ 15 մասնակցի համար Գեղարքունիքի մարզում գիշերակացի (հյուրանոցի) վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ

Լոտ4: Երկրորդ վերապատրաստման դասընթացների շարքի (2 օր) և մեկօրյա սեմինարի համար սրահի վարձույթ (երկուսն էլ Գեղարքունիքի մարզում) 
Հայտերը պետք է պարունակեն վայրի մասին մանրամասներ։

Ֆինանսական առաջարկն իր մեջ ներառում է`

Լոտ1: Սննդի մատուցման ծառայություններ
Հայտերը պետք է ներառեն բոլոր 3 միջոցառումների համար մանրամասն ֆինանսական առաջարկներ ինչպես սննդի, այնպես էլ ըմպելիքների համար:

Լոտ2: Տրանսպորտային ծառայություններ
Հայտերը պետք է ներառեն բոլոր 3 միջոցառումների համար տրանսպորտային ծառայությունների մանրամասն ֆինանսական առաջարկներ:

Լոտ3: Երկրորդ վերապատրաստման դասընթացի համար գիշերակացի ծառայություններ 
Հայտերը պետք է ներառեն Գեղարքունիքի մարզում շուրջ 15 հոգու համար գիշերակացի (հյուրանոց) ծառայության մատուցման մանրամասն ֆինանսական առաջարկ։ 

Լոտ4: Սրահի վարձույթ երկրորդ վերապատրաստման դասընթացների շարքի (2 օր) և մեկօրյա սեմինարի համար (երկուսն էլ Գեղարքունիքի մարզում) 
Հայտերը պետք է ներառեն գեղարքունիքի մարզում սրահի վարձույթի մանրամասն ֆինանսական առաջարկ 

 1. Առաջին վերապատրաստման դասընթացների շարք՝ «Տիեզերական դիտարկումները և շրջակա միջավայրի մոնիտորինգը» երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների համար (Deliverable D.T2.1.2) – 2 օր լսարանային  և 1 օր դաշտային աշխատանք
 • Ճաշի և սուրճի ընդմիջման ծառայությունները պետք է մատուցվեն մոտ 30 մասնակիցների համար (թիվը կարող է փոփոխվել)՝ ստորև նշված օրերի համար.

Ամսաթիվը՝ 10 նոյեմբերի 2021թ․ Ժամը՝ 12:30 – 14:00
                 11 նոյեմբերի 11 2021թ․ Ժամը՝ 14:00 – 18:00

Վայրը: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Մարշալ Բաղրամյան 40, Երևան 0019, ՀՀ

Ճաշի և սուրճի ընդմիջումները կկազնակերպվեն միաժամանակ։

 • Տրանսպորտային ծառայություններ 

Ուղևորների քանակը: շուրջ 30 ուղևոր (ենթակա է փոփոխման)
Ամսաթիվը` 12 Նոյեմբերի 2021թ․ 
Մեկնումը Երևանից` 9:00 
Վերադարձը Սևանից`16:00
Վայրը՝ Սևանի տարածք (այցելություններ տարբեր վայրեր, ինպես օրինակ՝ Սևան-Հայրավանք-Նորատուս-Մարտունի։ Հստակ տեղերը կտրամադրվեն) 

2. Երկրորդ վերապատրաստման դասընթացների շարք՝ «Տիեզերական դիտարկումները և շրջակա միջավայրի մոնիտորինգը» երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների համար (Deliverable D.T2.1.3) – 2 օր լսարանային  և 1 օր դաշտային աշխատանքները տեղի կունենան Գեղաքունիքի մարզում: Մանրամասները կտրամադրվեն: Մոտավոր ժամանակաշրջանը՝ հուլիս 2022թ.:

 • Նախաճաշի, ճաշի, ընթրիքի և սուրճի ընդմիջումներ մոտ 15 մասնակցի համար (թիվը կարող է փոփոխվել)
 • Տրանսպորտային ծառայություններ մոտ 15 մասնակցի համար (թիվը կարող է փոփոխվել)
 • Գիշերակաց մոտ 15 մասնակցի համար (թիվը կարող է փոփոխվել)
 • Սրահի վարձույթ մոտ 15 մասնակցի համար եռօրյա դասընթացի անցկացման համար (թիվը կարող է փոփոխվել) 

3. Սեմինար՝ ՊՈՆՏՈՍ ծրագրի արդյունքների ներկայացման համար (Deliverable D.T2.2.3) – Մեկօրյա սեմինար, որը տեղի կունենա Գեղարքունիքի մարզում՝ բոլոր շահառու կողմերի ներգրավմամբ (մոտ 30 մասնակից, թիվը կարող է փոփոխվել): Մանրամասները կտրամադրվեն: Մոտավոր ժամանակաշրջանը՝ հունիս 2022թ.:

 • Ճաշի և սուրճի ընդմիջման ծառայություններ
 • Տրանսպորտային ծառայություններ (Երևանից-Գեղարքունիքի մարզ և հակառակը)
 • Սրահի վարձույթ սեմինարի անցկացման համար (Գեղարքունիքի մարզում)

 

  Ամսաթիվ Ժամ
Ճանաչողական այցը (ՀԱՀ) 20.10.2021 9:00-18:00
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը 25.10.2021 23:59
Տեխնիկական առաջարկների գնահատման ամսաթիվը 28.10.2021 18:00
Ծանուցումը որոշման մասին 29.10.2021 18:00
Պայմանագրի ստորագրումը 05.11.2021 18:00
Ծառայությունների մատուցման սկիզբը 10.11.2021 11:00 

 

Նվազագույն պահանջներ՝

Բոլոր հայտերը`

 • ներկայացնել «հռչակագիրը» լրացված և ստորագրված (Declaration of honour on exclusion and selection criteria), փաստաթղթի ձևը տես այստեղ,
 • լրացնել և ներկայացնել հետևյալ փաստաթուղթը՝ տրամադրելով կազմակերպության մասին պահանջվող տեղեկատվությունը, ներառելով և՛ տեխնիկական, և՛ ֆինանսական առաջարկները (անգլերեն կամ հայերեն)
 • դուրս գրել հաշվարկային հաշիվ (վերաբերվում է միայն ԱԱՀ վճարողներին-կտրամադրենք հարկազատման տեղեկանք), որը պահանջվում է Ծրագրով:

 

Հայտերը ներկայացնելու կարգը

Առաջարկները պետք է ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին՝ վերնագրում նշելով «Ծառայությունների մատուցում՝ կարողությունների զարգացման միջոցառումների համար»։

Պայմանագիր կառաջարկվի լավագույն գին և լավագույն որակ սկզբունքով։

 

Call for “Arrangements for the capacity building activities” within PONTOS project

Project name: Copernicus assisted environmental monitoring across the Black Sea Basin project
Project number and acronym:  BSB889, PONTOS
Budget Line: Arrangements for the capacity building activities
Contract type:  Service contract
Location: Yerevan, Armenia
Application deadline: October 25, 2021

American University of Armenia Acopian Center for the Environment is pleased to announce a call for “Arrangements for the capacity building activities” within the frameworks of EU-funded Copernicus assisted environmental monitoring across the Black Sea Basin (PONTOS) project. 

Arrangements for the capacity building activities include within the following events for the upcoming months of the project.

Technical offer should include:

Lot1: Catering Services
Bids should include both food and drinks for all 3 events. 

Lot2: Transportation Services
Bids should include technical details about the transportation for all 3 events. 

Lot3: Accommodation costs for the Second set of Training Sessions
Bids should include accommodation details for about 15 participants in Gegharkunik marz

Lot4: Venue rental for the Second set of Training Sessions (2 days class sessions) and One-day local event (both in Gegharkunik marz)
Bids should include the details about the venue 

Financial offer should include:

Lot1: Catering Services 
Detailed financial offers for both food and drinks for all 3 events should be provided.

Lot2: Transportation Services
Detailed financial offers for the transportation services for all 3 events should be provided.

Lot3: Accommodation costs for the Second set of Training Sessions
Detailed financial offers for accommodation for about 15 participants in Gegharkunik marz should be provided.

Lot4: Venue rental for the Second set of Training Sessions (2 days class sessions) and One-day local event (both in Gegharkunik marz)
Detailed financial offers for the venue rental in Gegharkunik marz should be provided.

 1. First set of Training Sessions on Earth Observation and Environmental Monitoring for Young Scientists and Practitioners (Deliverable D.T2.1.2) – 2 days class sessions and 1 day fieldwork
  • Lunch and Coffee Break Services shall be provided for about 30 participants (might be changed) for the below mentioned dates

Dates: November 10, 2021 Time: 12:45 – 14:00
November 11, 2021 Time: 14:30 – 16:00
Venue: American University of Armenia, 40 Marshal Baghramyan Ave. Yerevan 0019, Republic of Armenia
Lunch and coffee break will be served together. 

  • Transportation Services 

Number of people: about 30 participants (might be changed)
Date: November 12, 2021
Departure from Yerevan: 9:00
Departure from Sevan: 16:00
Location: Sevan area (Different spots will be visited, such as Sevan-Hayravank-Noratus-Martuni. Detailed spots will be provided.)

2. Second set of Training Sessions on Earth Observation and Environmental Monitoring for Young Scientists and Practitioners (Deliverable D.T2.1.3) – 2 days class sessions and 1 day fieldwork to be held in the Gegharkunik marz. The details will be provided. Approximate date is July 2022.

  • Coffee breaks, breakfasts, lunches, and dinners for about 15 participants (might be changed)
  • Transportation costs for about 15 participants (might be changed) 
  • Accommodation costs for about 15 participants (might be changed) 
  • Venue rental for about 15 participants (might be changed) 

3. Local event for the familiarization with PONTOS outcomes (Deliverable D.T2.2.3) – One-day local event will take place with all stakeholder groups involved (about 30 participants might be changed) in the Gegharkunik marz. The details will be provided. Approximate date is June 2022.

  • Catering expenses for the participants including coffee breaks and lunch; 
  • Transportation costs 
  • Venue rental for the event (in Gegharkunik marz)
  DATE TIME
Site visit (AUA) 20.10.2021 9:00-18:00
Deadline for submitting tenders 25.10.2021 23:59
Completion date for evaluating technical offers 28.10.2021 18:00
Notification of award 29.10.2021 18:00
Contract signature 05.11.2021 18:00
Start date  10.11.2021 11:00 

Minimum requirements

The applicant: 

 • must submit a signed Declaration of honour on exclusion and selection criteria  using this format
 • fill in the form on GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY and offer
 • should be able to provide a VAT exempt invoice (for VAT payers), required by the Project

How to apply:  An offer should be sent to [email protected] with the subject heading “Arrangements for the capacity building activities”. The contract will be awarded to the tender offering best value for money.